Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Kragerø Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene, for pasienter som er registrert hos oss.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

  

BEGRENSET TILGANG VED LEGESENTERET

16. mars 2020 kl. 15:30

På grunn av stor smittefare er adgangen til legesenteret betydelig begrenset. Vi ber om at pasientene som trenger videre undersøkelse, først må ta telefonisk kontakt for å avtale evt time.

Det er enorm pågang om dagen, og vi oppfordrer dere til å lese på fhi.no eller helsenorge.no for generell info om coronaviruset, smittefare, karantene, sykmeldinger etc.

Bestilling av resepter på faste medisiner kan også gjøres på SMS på denne siden.

Ved behov for ØYEBLIKKELIG HJELP kan du ringe oss på 35984950.

 

Vaksine mot lungebetennelse - Pneumovax

16. mars 2020 kl. 15:10

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen etter stor etterspørsel. Vaksinedoser prioriteres nå for personer med høyest risiko for sykdom.

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

  • Hivinfeksjon / aids (blå resept)Stamcelletransplantasjon (blå resept)
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon

DET ER IKKE NOE GALT MED TELEFONEN VÅR.

16. januar 2020 kl. 15:13

Det er bare telefonsvareren vår som dessverre ikke virker.
Det er veldig ofte mange som ringer på en gang, ha tålmodighet og prøv igjen.

Vi svarer så fort vi kan!