Aktuelt


INFLUENSAVAKSINE 2019

10. oktober 2019 kl. 13:23

Da er influensavaksinene kommet, og vi begynner vaksinering mandag 14/10. 

 

DR.BENTZEN SKAL HA PERMISJON

27. september 2019 kl. 13:55

Dr. Bentzen skal ha ett års permisjon fra 1. november 2019. Vikar blir dr. Mette Moen.

INFLUENSAVAKSINE 2019

27. september 2019 kl. 13:30

Vi har fått melding fra
Folkehelseinstituttet, at mottak og distribusjon av influensavaksine 2019/2020 vil bli forsinket med ca. 1 mnd. Dvs at vi forhåpentligvis begynner vaksinering i begynnelsen av november.

NY FASTLEGE fra 2. september-19

16. august 2019 kl. 09:42

Kaspar Buus Jensen har sluttet, og vi ønsker ny fastlege Elof Nelson velkommen 2.september!

Dr. Rickard Glas er vikar frem til da. Dr. Glas skal også vikariere for dr. Nelson f.o.m. uke 41 t.o.m. uke 45.

Alle pasientene byttes automatisk over til dr. Nelson.

INFLUENSAVAKSINERING 2018

28. september 2018 kl. 12:46

Vi begynner med vaksinering etter 15.oktober. 

Man trenger ikke bestille time eller resept, det er bare å komme innom. Litt ventetid må påregnes.

Sommeren 2018

3. juli 2018 kl. 11:57

Det er ferieavvikling for fastlegene uke 26-33. 

Kragerø legesenter har avtale med Kragerø kommune om at vi betjener sommerturister i JULI.

Dette skal kun dreie seg om akutte/korte problemer som ikke kan vente. Øvrige problemstillinger henvises til fastlegen.

Vi har timebestilling, IKKE "drop in", og man kan ringe eller komme innom fra kl. 08.15.

Vi kan pga begrenset kapasitet, ikke garantere tjenester ut over dette (dvs i juni og aug).

Turister som ikke krever øyeblikkelig hjelp henvises til å forsøke sin egen fastlege eller andre legekontorer.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Fra kl. 16.00:
Kragerø legevakt 116117

Onsdag 28.mars

23. mars 2018 kl. 09:02

Onsdag 28.mars stenger vi klokken 12.00.

Ved behov for øyeblikkelig legehjelp 

ring Kragerø legevakt: 35980505.

7.MARS

2. mars 2018 kl. 10:18

Onsdag 7. mars stenger vi kl. 12.00
grunnet kurs.

Ved behov for øyeblikkelig legehjelp
ring Legene i Løkka 35989999.

JULA 2017

21. desember 2017 kl. 10:11

Fredag 22/12 stenger vi klokken 12.00.

Romjulsdagene 10.00 - 14.30.

 

Sommeren 2017

26. juni 2017 kl. 13:06

Det er ferieavvikling for legene uke 26-33. 

Kragerø legesenter har gjort avtale med Kragerø kommune om at vi i år betjener sommerturister i JULI og FØRSTE UKA I AUGUST.

Dette vil dreie seg om korte/akutte problemer som ikke kan vente. Øvrige problemstillinger henvises til fastlegen.

Vi kan pga begrenset kapasitet ikke garantere tjenester ut over dette (dvs i juni og resten av aug).

Turister som ikke krever øyeblikkelig hjelp henvises til å forsøke andre legekontorer, fastlege eller legevakt.

18. oktober 2016 kl. 08:13

Vi har nå begynt med influensavaksinering.

Sommerferie 2014

24. juni 2014 kl. 09:27

Ferieavvikling for legene uke 26-34. Vi vil ha vikar og sørge for at det til enhver tid er 3 leger tilstede.

Kragerø legesenter har gjort avtale med Kragerø kommune om at vi betjener sommerturister i JULI måned.

Dette vil dreie seg om korte/akutte problemer som ikke kan vente. Øvrige problemstillinger henvises til fastlegen.

Vi kan pga begrenset kapasitet ikke garantere tjenester ut over juli mnd (dvs i juni og aug). Turister som ikke krever øyeblikkelig hjelp henvises til å forsøke andre legekontorer, fastlege eller legevakt.

Sommerferie 2013

4. juni 2013 kl. 08:29

Ferieavvikling for legene uke 25-34. Vi vil ha vikar og sørge for at det til enhver tid er 3 leger tilstede.

 

 

 

Stengt 11-12 juni 2013

4. juni 2013 kl. 08:18

Pga konvertering til nytt pasientjournalsystem holder legesenteret stengt 11. og 12/6-13. Dette vil også bli annonsert i lokalavisen.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakten tlf 35980505 som vil visitere videre.

Det vil være noe redusert drift ved senteret hele uka.

Vi ber om at resepter og annet bestilles i god tid, og ber om forståelse for noe økt ventetid.

Avvikling av telefontid

4. januar 2013 kl. 10:19

Fra 1. januar 2012 er det slutt på telefontid for legene der pasientene kan ringe direkte inn til sin lege.  Trenger du kontakt med legen, ring resepsjonen på 35984950. Legen ringer evt. så tilbake når dette passer. Årsaken til at  telefontiden nå avvikles er at vi har bedre tilgjengelighet med timer og at pasientene kan sende forespørsler om time og resept på FASTE MEDISINER på SMS. Telefontiden blir nå brukt til flere konsultasjoner hos legen pr dag og at legen ringer tilbake til de pasienter som ikke kan møte til time. Du vil finne informasjonsmateriell om SMS på legekontoret i tillegg til hjemmesidene.