Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Anne Solheim Bentzen

Fastlege

Permisjon t.o.m. 30.04.20.

Andreas Riis

Vikarlege

Vikar for dr. Bentzen 01.04.20 - 30.04.21.

 

Bjørn Stausland

Fastlege

Kontordager mandag, tirsdag og torsdag, samt fredag ulike uker.

Elof Nelson

Fastlege

Kontrodager mandag, onsdag og torsdag, samt fredag ulike uker

Jostein Sørensen

Fastlege

SYKMELDT T.O.M. DESEMBER-20

Kontordager mandag-onsdag, samt fredag like uker

Martin Storhaug Resch

LIS 1 lege

Tore Allerup

Vikarlege

Vikar for dr. Sørensen t.o.m. desember-20.

Anne Cathrine E. Solvang

Sekretær

Cecilie Minde Herregården

Sekretær

Elisiv Braatø

Sekretær

Gro S. Jørgensen

Sekretær

Sonja Hogner

Sekretær